Međunarodni tjedan mladih u Daruvaru

Daruvarska udruga Impress tradicionalno organizira Međunarodni tjedan mladih. Uz usavršavanje stranih jezika, ovogodišnje su teme dijalog s mladima, ljudska prava, život mladih u ruralnim područjima. 

Komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine kroz različite radionice usavršavale su se na Međunarodnome tjednu mladih. 

- Ovdje su imali priliku iskusiti što znači odgovornost, preuzeti zadatak, pa bilo da je riječ o materijalima promotivnim, organizaciji izložbe, performansa, organizaciji kuhinje, objašnjava Tanja Herceg, predsjednica Udruge za pozitivnu afirmaciju mladih u društvu "Impress" Daruvar.

Neki su u Hrvatskoj prvi put, neki se vraćaju, poput mladog armenskog fotografa i volontera Johnnyja, koji je prošle godine stigao iz Poljske, a ove iz Libanona.

- Mogu reći da sam se vratio kući jer doista volim ovdašnje ljude i njihovu gostoljubivost. A udruga Impress također je dio moje obitelji, stoga osjećam da moram uvijek biti ovdje kako bih bio koristan na bilo koji način, kaže Johnny Kondakjian iz Armenije.

Jednake mogućnosti za mlade iz gradova i sela - bile su ove godine glavna tema okrugloga stola u Bjelovaru.

- Tu je uvijek Zagreb koji je totalno centraliziran, moglo bi se to malo decentralizirati, ali i primjer Daruvara. Iz Končanice, Velikih Bastaja, Badljevine nema prijevoza kad nije školska godina, ističe Mihaela Idžanović iz Daruvara.

Katarina Kozić iz Lipovljana kaže kako je jako bitno da Europa sazna da i mladi imaju nešto za reći i da vladajući čuju njihov glas.

A mladima je iznimno važno i da usporede iskustva.

- U metropolama je dobro, nema diskriminacije mladih u Turskoj. No, u ruralnim područjima je bitno drukčije. Ipak, počele su pozitivne promjene, mlade se potiče da se zauzmu za sebe, osobito djevojke, i nadamo se da će biti bolje, ističe Melek Yigin iz Turske.

Ovakvi međunarodni kampovi prilika su da se mladi povežu i organiziraju kako bi zajedno stvarali prilike i poticali promjene.