30. kolovoza 1905. - Umro Grgo Martić

U trolistu bosansko-hercegovačkih franjevaca i znamenitih književnika uz Matiju Divkovića i Ivana Franju Jukića posebno mjesto zauzima fra Grgo Martić koji je umro na današnji dan 1905. godine u Kreševu.

Posljednji veliki predstavnik svog zavičaja u ilirskom pokretu studij filozofije pohađao je u Zagrebu i u Stolnom Biogradu. Nosio je epitet jednog od najplodnijih pjesnika među franjevcima a svoje je radove objavljivao pod pseudonimom Ljubomir Martić Hercegovac. Kao župnik u Sarajevu dušobrižnik i prosvjetitelj, godine 1856. postao je zastupnik franjevačke provincije za veze s turskim i konzularnim vlastima.

U maniri narodne deseteračke pjesme Grga Martić napisao je oko sto tisuća stihova s temom borbe protiv Turaka, pa je u književnoj javnosti nazivan hrvatskim Homerom. Nekad iznimno popularno, monumentalno epsko djelo Osvetnici danas je gotovo zaboravljeno. U tom golemom epu Martić je ispjevao etička načela kršćanske borbe protiv Turaka. Napisao je još Obranu Biograda 1877. u kojoj slavi Ivana Kapistrana. Memoarsko djelo Zapamćenja diktirao je u pero, a u njima opisuje zbivanja u Sarajevu nakon ulaska austrougarske vojske 1878. godine. Cenzurirana verzija tiskana je tek poslije njegove smrti.

Pred kraj života uvrijeđen i razočaran potezima Beča prema Bosni i Hercegovini Grgo Martić povukao se iz političkog života.