Kaštela se uključila u kampanju Obala bez opušaka

Grad Kaštela uključio se u kampanju Obala bez opušaka čiji je cilj održati čistima plaže, marine, privezišta, sportske luke, odnosno pomorsko dobro dodijeljeno u koncesiju.

Kaštela su se odzvala inicijativi Splitsko-dalmatinske županije koja traži od svojih koncesinara da kupače i korisike usluga upoznaju i potiču na ekološki odgovorno ponašanje.

Županija tako, zapravo, nastoji 'stati na kraj' opušcima koji su veliki problem na, ne samo njenim plažama, a s kojim se hrvatska turistička mjesta i udruge pokušavaju nositi na razne načine, među inim  postavljajući na plaže besplatne, biorazgradive pepeljare.

Na tom je tragu i kampanja Splitsko-dalmatinske županije koja poziva koncesionare da na dodjeljeno im pomorsko dobro postave papirnate pepeljare ili limenke (zdjelice, kante).  Plastične čaše i zdjelice za opuške nisu dozvoljeni.

Županija sugerira i nagrađivanje odgovornih, limenka ili pepeljara puna opušaka mogli bi se "zamijeniti" pićem!

Takve nagrade i akcije nisu novost, već ih, prema pisanju medija, prakticiraju u Španjolskoj.