U Hrvatskoj je 10 posto neurorizične djece

Zadarsko Sveučilište u suradnji s Općom bolnicom Zadar domaćin je Akademije za razvojnu rehabilitaciju. Već 22 godine Akademija okuplja liječnike i terapeute koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Dvanaestogodišnja Lucija protiv cerebralne paralize bori se peticama u školi, treniranjem rukometa, sviranjem oboe i druženjem s vršnjacima. Rođena je dva mjeseca prerano.

- Nekako kad se nađete s takvim problemima, na početku, mislite da ste sami na svijetu, opisuje Lucijina majka Ninka Vukorep.

Pohađanje programa razvojne edukacije dalo je dobre rezultate.

- Uključeni smo u fizikalne vježbe u rad s defektolozima, psiholozima, neuropedijatrima, objašnjava Ninka.

Upravo je cilj ove Akademije promicanje interdisciplinarnog pristupa u razvojnoj rehabilitaciji te dostupnost i primjena terapijskih metoda u najranijoj dobi.

- Praćenje neurorizičnog djeteta - procjena spontanih pokreta u mlade dojenčadi kao mogućnost rane evaluacije mogućih teškoća u razvoju do cerebralne paralize, opisuje Vlatka Mejaški-Bošnjak, predsjednica Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

- Taj multicentrični projekt praćenja cerebralne paralize je u Europskoj Uniji pokrenut  98. godine - mi smo se priključili kasnije, ali smo ravnopravna članica europskog registra, govori Sanja Delin, voditeljica Odjela za pedijatriju Opće bolnice Zadar.

U Hrvatskoj je 10 posto neurorizične djece.

- Broj je u porastu, pogotovo što se djeca rađaju sve ranije i ranije, govori Delin.

Zato je važno prepoznati prve teškoće u razvoju djeteta, što je u fokusu ove akademije. Uz liječnike i terapeute, dobrodošli su i roditelji.

Petodnevna Ljetna akademija za razvojnu rehabilitaciju novi je doprinos u Programu praćenja djece s neurorizicima koji katkad rezultiraju cerebralnom paralizom.