16. rujna 1905. - Rođen Vladan Desnica

Na današnji dan 16. rujna 1905. rođen je Vladan Desnica, hrvatski književnik, majstor skiciranja svakodnevice ruralnih sredina, otuđenosti, novelist koji je u svojim pripovjednim oblikovanjima prvenstvo dao intelektualnoj analitičnosti, misaonim konstruktima, hipotezama.

One su, kako bilježi književna kritika, najbolje utkane u dvama velikim Desničinim romanima Zimskome ljetovanju i Proljeću Ivana Galeba. U prvome propituje civilizacijske uzuse i razliku mentaliteta urbanih i ruralnih sredina, minuciozno ponirući u psihologiju zajednice, dok Proljeće Ivana Galeba, stvara digresivnom tehnikom umetanja sjećanja, dojmova, asocijativnih nizova koji se pletu oko životne priče mladog violinista.

Desnica, inače vrstan prevoditelj s talijanskog, ruskog i francuskog, poznavatelj latinskog i grčkog, odrasta u srpskoj obitelji zadarskog zaleđa. Genealoške odrednice pokazuju kako je rođen u obitelji uglednog odvjetnika doktora Uroša Desnice. I djed je u obrovačkoj općini bio na glasu po imetku i političkim dužnostima, među kojima i onoj člana Carevinskog vijeća, viteza Reda Franje Josipa, a gorljivo se zauzimao za srpski narod u Dalmaciji.

Vladanov otac, za Prvoga svjetskog rata obitelj će iz Zadra kraće skloniti u Grčku te kad Zadar postaje talijanskim, u Split i Šibenik. Obrazovanje će Desnica steći u omiljenom Zadru, Šibeniku, zatim studirati pravo i filozofiju u Parizu i Zagrebu, gdje će i diplomirati. Godine 1941. talijanska ga okupacijska vlast vraća u Zadar zbog ispomoći oko prevođenja zakonskih propisa, otkud se zbog bombardiranja sklanja u Islam Grčki, u kojemu će rado pisati te na kraju biti pokopan. A pisanjem se počinje profesionalno baviti nakon rata. Činit će to darovito, predano, s mnogo skepse, relativizma i kao razočarani humanist, nerijetko se tematski vraćajući rodnom zavičaju.