Bjelovar: 110 godina esperanta

U Bjelovaru se obilježava 110 godina esperanta. Tim povodom u Gradskom muzeju otvorena je zanimljiva izložba koja pokazuje dio rada Društva esperantista Bjelovar, čiji su  članovi zaljubljenici u taj međunarodni jezik nastao u drugoj polovici 19. stoljeća. 

Ova gitara u bjelovarski je kraj prije 50-ak godina stigla s Havaja, zahvaljući druženju esperantista u toj američkoj državi. To je samo dio eksponata koji prikazuju 110 godina rada bjelovarskih esperantista.

- Vi bi se iznenadili .Obično se misli da esperanto zbog utjecaja engleskog gubi svoju poziciju. Međutim,ne.Esperanto ima potpuno druge tendencije.Esperanto ne služi kao jezik globalizacije .On je jezik koji treba povezati narode,koji treba biti drugi jezik , dakle u onom slučaju kad ja i vi ne možemo razgovarati na nekom drugom jeziku, naglašava Josip Pleadin, voditelj Dokumentacijskog esperantskog centra u Đurđevcu.

Esperanto se u Bjelovaru pojavio 22 godine nakon nastanka u svijetu, a esperantisti su tada bili intelektualci, pokretači društvenog života u gradu. Među članovima bjelovarskog društva i danas ima pravih strastvenih zaljubenika u taj jezik.

- I sad sam se posvetio i studiju i dublje esperantu.Evo, sretan sam da smo ovdje prije dvije godine imali misu u katedrali na esperantu što je jedinstveno. U Hrvatskoj dosad toga nije bilo pa sam evo sretan i radostan, rekao je Rikard Patafta, ranjevac, član Društva esperantista Bjelovar.

Početkom ove godine Ministarstvo kulture proglasilo je tradiciju esperanta nematerijalnim kulturnim dobrom u Hrvatskoj . Bjelovarski esperantisti 110 godina uskoro će obilježiti i izdavanjem opsežne fotomonografije, a bit će otkrivena i spomen ploča najzaslužnijem bjelovarskom esperantistu Vilimu Polašeku.