Oralno zdravlje djece bolje, ali ga još treba poboljšati

U povodu Europskoga dana oralnoga zdravlja u Rijeci su predstavljeni rezultati preventivnog programa "Zdravi zubi, sretan dječji osmijeh" za prošlu školsku godinu. U pet godina koliko se provodi među predškolskom djecom - oralno zdravlje djece je bolje, ali još treba raditi na tome da se dodatno poboljša.

Preventivnim programom "Zdravi zubi, sretan dječji osmijeh" prije pet godina obuhvaćeni su svi vrtići na području Primorsko-goranske županije. Pokazalo se, naime, da samo 30% predškolaca ima potpuno zdrave mliječne zube.

- Po djetetu bi bilo skoro 4 pokvarena zuba, to je još uvijek nešto na čemu treba raditi i te vrijednosti smanjiti. Međutim tijekom godina i ovdje je došlo do pomaka jer smo imali indeks skoro 5, a sad smo na 3,78 zuba, rekla je pročelnica Katedre za dječju stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci Nataša Ivančić Jokić.

Kod 12-ogodišnjaka stanje zdravlja zuba bilo je u protekloj školskoj godini mnogo bolje od kriterija koje propisuje Svjetska zdravstvena organizacija. U preventivni program zaštite oralnoga zdravlja uz predškolce su već 11 godina uključena školska djeca i trudnice.

Europski dan oralnoga zdravlja na riječkome Korzu obilježit će se 21. rujna velikim javnozdravstvenim događanjem "Korzo zdravih i lijepih osmijeha". Na zanimljiv način predstavit će Riječanima koliko je važno brinuti se o zdravlju zuba od najranije dobi.