29. rujna 1571. - Rođen Michelangelo Merisi da Caravaggio

Slikar Michelangelo Merisi, poznatiji kao Caravaggio, iz mjesta Caravaggia, nedaleko od Bergama, rođen je 29. rujna 1571.

U atelijeru cijenjenog milanskog slikara Simonea Peterzana, Tizianova učenika, stekao je iznimnu tehničku vještinu. Oko 1492. napustio je Lombardiju te je u potrazi za uspjehom, s 18. godina, stigao u Rim, koji je još živio u ozračju protureformacije.

Caravaggio je, u skladu sa svojim načelom o prvenstvu prirode i istini, pokrenuo slikarsku revoluciju i u osvit baroka, stvorio nov jezik kazališnog realizma, odabirući najdramatičnije trenutke u temama. Kontrasti i igra svjetlosti i sjene, taj poznat Caravaggiov chiaroscuro, postao je poslije glavna značajka njegova slikarstva. Usprkos neurednom životu i nagloj naravi, koja ga je neprestano tjerala u nevolje i sukob sa zakonom, umjetnik je među kardinalima stekao moćne zaštitnike.

Djela su izazivala rasprave u rasponu od pohvala i odobravanja do potpunog odbacivanja i zgražanja zbog vulgarnosti pa i zato što je modele nalazio na ulici, među polusvijetom. Prva djela imaju svjetovni karakter. Slika Mladić kojeg je ugrizao gušter alegorijski je prikaz boli, svojstvene ljubavi. Nakon teškog i dugotrajnog oporavka od bolesti, Caravaggio je naslikao dva autoportreta u liku Bakha, boga obilja i zabave.

Potražnja za religioznim prizorima osigurala je brojne narudžbe u kojima se ogledala Caravaggiova genijalnost. Prizor sa slike Božji poziv svetom Mateju, smjestio je u porezni ured. Radio je nevjerojatnom brzinom, slikajući izravno na platno, bez prethodnih skica. Pod teretom optužbi za najteže zločine, Caravaggio je mijenjao utočišta.

Krajem 1606. stigao je u Napulj, gdje je, kao priznati slikar, dočekan s dobrodošlicom. Na Malti je pristupio viteškom redu Svetog Ivana, vjerujući da će mu to osigurati Papin oprost i olakšati put do pomilovanja. Zbog nove je nepromišljenosti pobjegao na Siciliju. Očajan zbog progonstva, slikar se vratio u Napulj. U ljeto 1610. pronađen je mrtav na plaži, nedaleko od Rima. Uskoro je zaboravljen.