Otvoren centar za spas tetrijeba

U Farjevom Lazu u Gorskom kotaru otvoren je Srednjoeuropski uzgojni centar za tetrijeba gluhana. Inicijativu za spas te u Hrvatskoj gotovo iščezle ptice pokrenula je udruga Tetrijeb iz Tršća, a u veliki kavez bit će pušteno ukupno 14 jedinki.

Tetrijebi gluhani nazvani Goran i Kvarner pušteni su danas u veliku volijeru dimenzija 72 puta 72 metra kako bi se priviknuli životu u prirodi. Lovci to stručno zovu podivljavanje, a ukupno 14 tetrijeba u tom će golemom kavezu provesti možda i dvije godine prije puštanja u divljinu. Projekt revitalizacije tetrijeba financira Primorsko goranska županija.

- Želimo zaštititi našu prirodu od izumiranja tako da smo napravili centar za posjetitelje u Belom za supa, sada radimo vuka, risa i medvjeda, evo ovdje tetrijeba, kazao je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.

U udruzi Tetrijeb razmišljaju o dugoročnoj održivosti projekta.

- Što se tiče budućnosti ovaj program nije samo u smislu da se financira iz donacija nego iz foto lova znači da se udruga samofinancira, kazao je predsjednik Udruge Tetrijeb Ivica Križ.

Tetrijeb gluhan u Hrvatskoj nije lovna divljač, a ugrozili su ga krivolov i sve veći broj predatora. I to u prvom redu divlje svinje koja im jede jaja jer se tetrijeb gnijezdi pri tlu.

- Mi njega ne lovimo evo kako sam je u lovu već 45 godina nismo pucali tetrijeba i nećemo ga pucati dok zaista brojno stanje ne pokaže da se on može reproducirati a da ga ne ugrozimo kao vrstu, rekao je Đuro Dečak, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza.

Lovci kažu - tetrijeb se u Hrvatskoj neće loviti još desetljećima jer je potrebno barem tridesetak godina da se njegova populacija dovoljno obnovi. Ova predivna ptica dobila je tako novu priliku da se nastani u kraju u kojem je prije stotinjak godina bila uobičajena.