Inovacija segedinskih liječnika u izradi proteza za koljeno

Mnoge ozljede koljena zahtijevaju kiruršku intervenciju, bilo da je riječ o djelomičnom gubljenju funkcionalnosti ili potpunom prestanku mogućnosti savijanja noge: puknuće meniskusa, potrgani ili olabavljeni ligamenti, vanjske infekcije i unutrašnje upale vezivnog tkiva, različita oštećenja male kosti patele.

Liječnici često prirodne sastavnice zgloba zamjenjuju umjetnim materijalima kao što su metal, plastika ili keramika.
Kako bi se povratila funkcionalnost koljena, potrebna je velika stručnost kirurga, ali i proteza koja potpuno odgovara posebnosti anatomije svakog pojedinog pacijenta. Na tom planu stižu stalno nova rješenja, znatno unaprijeđena korištenjem računala.

Na tome je tragu i inovacija segedinskih liječnika u izradi proteza za koljeno, kako javlja MTVA u međunarodnom magazinu Alpe Dunav Jadran.