Tko su idejni začetnici i dizajneri Exportdrva i Ambiente?

Danas je na Zagrebačkom velesajmu otvoren sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije Ambienta. U sklopu sajma održat će se i izložba 'Između htijenja i realnosti - industrija i dizajn namještaja u Hrvatskoj 1945.-1990.

Sajamska priredba "Ambienta" oduvijek je mjesto susreta s novitetima i modom u svijetu unutrašnjeg uređenja kuće i stana, a dućani namještaja Exportdrva u '60.-im i '70.-im godina prošloga stoljeća bili su sinonim za kvalitetu i suvremeni dizajn.

Donosimo priču o kreativcima, idejnim začetnicima i dizajnerima Exportdrva i Ambiente koji su razvijali ideju suvremenih, estetski oblikovanih prostora hrvatskih domova, vikendica.

- Sve je u to vrijeme išlo naprijed. Postojao je optimizam. Onda je bio optimizam, jer će biti čokolade. Tako da su naši građani pomalo educirani o tome što je život kako treba organizirati kuću, stan i počeli su se proizvoditi stanovi s većom kvadraturom, rekao je dizajner Adam Petranović.

- '60.-ih godina Exportdrvo je bila jedna jaka trgovačka kuća U Jugoslaviji. Imali su razgranatu mrežu po cijelome svijetu. 60-a godina je bitna za Exportdrvo, jer je tada došlo do nekih udruživanja između proizvođača i trgovaca i podijeljena je uloga da proizvođači proizvode, a Exportdrvo da plasira, rekao je dizajner Dragan Roksandić.

- Sve što se proizvodilo, proizvodilo se na temelju interesa i zahtjeva kupaca iz inozemstva. Ti kupci su uglavnom imali sasvim određene zahtjeve.  Mi smo trebali napraviti nešto što je malo drugačije od danskog ili skandinavskog dizajna, dodaje Petranović.

- Da baš ne bude 100% original, da se izbjegne da je to original, ali nije ni kopija. Te proizvode koje su izvozili trebalo je prilagoditi domaćem tržištu, jer smo i to izlagali na Zagrebačkom velesajmu i publika je sa zanimanjem dočekala taj skandinavski dizajn. Nakon toga se osnovao Biro za oblikovanje. Na moj prijedlog kojeg smo sastavili od dizajnera koji su završili školu. Mi smo počeli samostalno raditi za proizvođače koji su imali ugovor s Exportdrvom o međusobnoj suradnji, pojašnjava Roksandić.

- Problem je bio u tomu što su naši građani i njihovi  stanovi bili malih kvadratura i niskih potreba. Mi smo bili sirotinja ni danas nismo bogati, ali tada smo bili sirotinja, govori Petranović.

- Mi smo napravili studiju na taj način da smo predložili da se na štandovima improviziraju stambeni prostori kao što je u zgradama. Surađivali smo sa Jugomontom, Industrogradnjom. Naselja Borongaj, Sopot. Oni su nam ustupili tlocrte. Tako smo to improvizirali na sajmu da se stekne dojam živog stana. Nakon toga smo u Račkoga 9 uredili vrhunski dućan. Cijela vrhuška je bila na otvorenju. Nakon toga, ohrabreni, naša uprava je dala sagraditi poseban objekt gdje je sada Holding, baš robnu kuću, pojašnjava Roksandić.

- Na početku robne kuće je bio prostor gdje su bile keramike, zgodne stvari za kućanstvo, a drugi dio je bio ono što je Exportdrvo proizvodilo u tvornicama, a treći dio je bio postojeća proizvodnja hrvatskih tvornica za domaće tržište, govori Petranović.

- Ambienta je prva održana 1983.Ona se održava još i danas. Ona je bila specijalizirana sajamska priredba da se pokaže stambena oprema u konkretnim prostorima. Tako da su za primjer služili stanovi naselja Špansko u Zagrebu. I način na koji se ti stanovi mogu opremiti, kazao je Vanja Brdar Mustapić.

- I time smo mi dali doprinos kulturi stanovanja, ali i kulturi proizvođača. Svih kojih sudjeluju u tome procesu, zaključuje Roksandić.