Vožnju autom zamijenimo biciklom ili pješačenjem!

Više se možemo kretati i ako svakodnevno donosimo zdrave odluke. Primjerice vožnju automobilom zamijenimo biciklom ili pješačenjem. Da bi Međimurce potaknuli na više aktivnosti Zavod za javno zdravstvo 12 godina provodi akciju "Pješke ili biciklom na posao, druženje i rekreaciju" u kojoj građani mjere prijeđene korake i kilometre.

Premalo smo aktivni. Svjestan je toga i Željko Belić koji se "pokrenuo" prije nekoliko godina. Kretanje mu je postalo navika pa svaki dan biciklom prijeđe i do 70 kilometara. 

- Meni je izbor kada je lijepo vrijeme onda vožnja bicikla, a kad je lošije onda hodam 12 do 16 i pol kilometara dnevno po nasipu Drave u Prelogu, govori Željko Belić.

U kampanji Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije "Pješke ili biciklom na posao, druženje i rekreaciju" koja traje tri tjedna, gospodin Željko napravio je tisuću 409 kilometara. Za to vrijeme mnogi su pješačili. 

- Prestala sam pušiti i to je prvotni razlog zašto sam počela hodati pješke na posao. Primijetila sam promjene od kada više hodam, rekla je Jasminka Šipoš.

Ovu kampanju međimurski  Zavod za javno zdravstvo provodi već 12 godina. Bicikliranje i pješačenje odabrani su kao aktivnosti koje su primjerene svim dobnim skupinama i tjelesnim sposobnostima.

- Možemo prevenirati kronične nezarazne bolesti koje su danas najučestalije kao što su bolesti srca i krvnih žila, mnoga sijela raka, šećerna bolest tip 2, bolesti lokomotornog sustava, depresiju i druge psihičke poremećaje, naglašava Renata Kutnjak Kiš, dr.med., rukovoditeljica Djelatnosti za javno zdravstvo i promicanje zdravlja.

Ove godine stiglo je 135 prijava. Među njima, bilo je 87 žena i 48 muškaraca. Tijekom akcije zajedno su prošli 25 tisuća i 10 kilometara. I za svoj su trud, osim zdravljem, nagrađeni i sportskim nagradama.