21. listopada 1879. - Izumljena žarulja

Od Galvanijevih pokusa sa žabljim kracima do prve upotrebljive žarulje prošlo je više od 150 godina. Znanstvenici su brzo shvatili da puštanjem struje kroz materijal s visokim talištem mogu dobiti svjetlost, ali nitko nije pronašao odgovarajući otpornik.

Velikan pionirskog doba elektrotehnike, Thomas Alva Edison, 21. listopada 1879. prvi je došao do važnog izuma. Prikazao je javnosti staklenu vakuumiranu žarulju, u kojoj je provodnik struje bio karbonizirani pamuk. Senzacija je bila velika, ali je prva Edisonova žarulja gorjela samo dva dana!
S vremenom je Edison poboljšao niti: počeo je upotrebljavati osmij, a zatim tantal i tungsten. No, manje je poznato da je žarulju s metalnom niti, kakvu i danas upotrebljavamo, patentirao hrvatski kemičar Franjo Hanaman.
Hanaman je, zajedno s austrijskim znanstvenikom Aleksandrom Justom prijavio patent pod nazivom: „Postupak izrade žarnih tijela od volframa i molibdena za električne žarulje“.

Nakon niza pokusa, od 1903. do 1912. godine, dobivena je metalna nit zadovoljavajuće čvrstoće i elastičnosti. Volfram je pridonio najvećoj trajnosti žarulje tako da danas neke mogu svijetliti i 15 godina.
Prva električna žarulja za masovnu uporabu naglo je povećala proizvodnju rasvjetnih tijela. Brzo je iz uporabe potisnula plinsku rasvjetu i zamijenila dotadašnju Edisonovu žarulju s ugljenom niti. Just-Hanamanove žarulje zabljesnule su punim sjajem najprije diljem Amerike, a zatim i u domovima širom svijeta. Život bi bez njih danas bio nezamisliv!