28. listopada 1889. - Rođen Mirko Virius

Hrvatski naivni slikar Mirko Virius, rođen 28. listopada 1889. u Đelekovcu, zabljesnuo je uoči II. svjetskog rata, iznenada, naglo, u poodmaklim pedesetima.

Tri, četiri godine bjesomučno je slikao, kao da je htio nadoknaditi i prošlost i budućnost. Godine 1941. je rekao: A sada se treba pozabaviti važnijim poslovima! Dvije godine nakon toga, pogubljen je u koncentracijskom logoru u Zemunu.

Virius je bio samosvojna, autohtona slikarska ličnost. Slikao je u predahu svog teškog seljačkog života kao da je krao vlastito vrijeme. Dok su se drugi pod stablom odmarali, on je slikao. Slikarstvo mu nije bilo ni poziv ni zanimanje, tek usputno, ali vrlo važno bavljenje. Taj seoski amater snagom svojeg izričaja uspio se uzdići do vlastita stila. Tu mu je pomogao prijatelj, seljak književnik Mihovil Pavlek Miškina, koji je uočio Viriusov talent. Svom snagom zauzeo se kod već poznatih naivaca Generalića i Mraza da im bude partner izlagač na izložbi u Galeriji Ullrich. Uzeli su mu 4 crteža, svi su prodani, a prvi je kupac bio slavni kipar Ivan Meštrović.

Virius, slikar seoske bijede, seoskog života i ljudske osame, crpio je teme iz svakodnevice. U početku je radio samo crteže, a poslije slikao temperom i uljem na staklu. Jedan je od naših najekspresivnijih slikara naivaca, s naglašenim socijalnim temama. Zaokupljen tugom i osamom, i kada radi krajolik u njega unosi ljudske figure. Iako pokatkad nespretnih kompozicija, Viriusove slike gustog namaza po svojoj snazi i ozbiljnosti stoje na samom vrhu stvaralaštva podravskoga kruga.

"Tu nema dosadne općenitosti tipova hlebinske škole, već meditativna sabranost Viriusa, promatrača i realista" – napisao je likovni znalac Vladimir Maleković.