Ovakvi kolege "kradu" vam privatni život

Brbljavi kolege, zvonjava telefona i žamor ulice… Što nas još prekida u poslu i oduzima vrijeme, istražio je portal MojPosao. Zbog neprestanih ometanja, čak 38% ispitanika na kraju radnog dana ima osjećaj da nisu završili zadatke koje su trebali, pokazalo je istraživanje koje su proveli na uzorku od 1200 ispitanika.

- Ustvrdili smo i da 77 posto zaposlenika doživljava razne prekide svakodnevno u svom radnom vremenu. Ti prekidi su obično profesionalne prirode, odnosno u najvećem broju slučajeva kod direktnog obraćanja kolega, i u nešto više od pola slučajeva telefonski pozivi. U 80 posto slučajeva se ne radi o prekidima privatne prirode, kazao je Marko Hrnjak s portala MojPosao za emisiju "Dobro jutro, Hrvatska".

Istraživanje je pokazalo da nas u radu prekidaju kolege koji nam se direktno obraćaju (71%) i telefonski pozivi (55%). Ometaju nas i osobe koje stvari komentiraju na glas, pozadinski razgovori kolega iz ureda, odgovaranje na e-mail poruke, česti sastanci te zvuci koji dopiru s ulice poput buke prometa i laveža pasa.

Osim što ometanje od strane kolega na poslu izaziva financijski gubitak, ono utječe i na vaš privatni život.

- Iz istraživanja doznajemo da najviše ometa izravno obraćanje kolega, zbog toga imamo osjećaj da nismo obavili svoj posao pa često dolazimo ranije ili odlazimo kasnije kako bismo nadoknadili te neodrađene zadatke. Tri sata dnevno izgubiti na poslu, znači da to moraš nekako nadoknaditi. A možeš nadoknaditi jedino tako da uđeš u onaj privatni dio dana i u principu tu gubiš nekakvo svoje dragocjeno privatno vrijeme, komentira Hrnjak.

Općenito gledano, većina kraćih ili duljih prekida u radu uzrokovana je poslovnim razlozima (11 prekida dnevno), dok su privatni uzroci obustave rada nešto rjeđi (3 prekida).

Naime, prekidi poslovne prirode, poput razgovora s kolegama ili odgovaranja na e-mailove, su naša svakodnevica što potvrđuje 77% ispitanika koji ističu kako ih takve stvari u poslu ometaju barem nekoliko puta dnevno. Preciznije, 39% osoba tvrdi kako ih cijelo vrijeme nešto prekida u radu, dok se 38% ispitanika to događa više puta kroz dan.

S druge strane, većinu zaposlenih (82%) rijetko ili nikada u poslu prekidaju privatne stvari.

Koliko vremena gubimo na prekidima?

Nešto više od polovice ispitanika (57%) naglašava kako im je nakon prekida potrebna minuta, dvije da se vrate poslu, dok svakoj četvrtoj osobi treba više vremena - do 5 minuta.

Pomnožimo li broj minuta s prosječnim brojem prekida (11 poslovnih i 3 privatna) dobivamo podatak da četvrtina zaposlenih sat vremena dnevno potroši samo na vraćanje poslu nakon prekida, zaključuju s portala MojPosao.

Kad je riječ o samom trajanju prekida, bilo da je riječ o razgovoru s kolegom, javljanju na telefonske pozive ili odgovaranju na e-mailove, trećina ispitanika (35%) tvrdi kako im poslovni prekidi oduzmu do pola sata vremena u danu, dok svaka četvrta osoba (23%) priznaje kako zbog poslovnih prekida gubi do dva sata dnevno.

Većini osoba (79%) prekidi uzrokovani privatnim razlozima oduzmu do pola sata dnevno.

Na posao dolazimo ranije i ostajemo duže

Najveći broj ljudi (41%) s opetovanim prekidima se nosi tako da na posao dođu prije drugih kolega ili ostanu kasnije kada nema nikoga. Četvrtina ispitanika (26%) pozvalo je na red kolege koji ih najčešće prekidaju, a svaka peta osoba (22%) se fizički udaljava sa svog radnog mjesta u zasebnu prostoriju kako bi mogli u miru raditi.

Zbog neprestanih ometanja, čak 38% ispitanika na kraju radnog dana ima osjećaj da nisu završili zadatke koje su trebali, dok ih se većina (62%) ipak osjeća produktivno i kući odlaze uvjereni kako su odradili i sve što se od njih za taj dan tražilo.

Također, osobe koje se na kraju dana osjećaju neproduktivno u većoj mjeri prijavljuju ometanje na poslu, a potrebno im je više vremena da se nakon prekida vrate poslu- polovici neproduktivnih zaposlenika (56%) na poslovne prekide odlazi više od sat vremena dnevno, dok je ista količina vremena potrebna četvrtini (23%) produktivnih zaposlenika.