Kako prepoloviti količinu bacanja hrane? Promišljaju i studenti..

Europska unija obvezala se u idućem desetljeću prepoloviti količinu otpada od hrane. Za to su potrebna inovativna rješenja, a o njima promišlja i program cjeloživotnog učenja, za riječke studente. 

Programom osmišljenim u suradnji  Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Zelene akcije i Centra za kulturu dijaloga studentima se omogućuje stjecanje znanja usklađenih s potrebama tržišta rada na razini Europske unije. Problem treba riješiti najprije u vlastitom dvorištu. Svaki građanih Hrvatske u prosjeku godišnje baci 75 kilograma hrane, u Europi 92 kilograma.

Branka Ilakovac iz  Centra za prevenciju otpada od hrane kazala je da se količne mogu značajno smanjiti isključivo promjenom obrasca  ponašanja.

To su samo neki od modela sprečavanja bacanja hrane u kućanstvima u kojima se ukupno baci najviše hrane - 53%. Bacaju hranu i sustavi poput ugostiteljstva, trgovine.

Marko Košak, voditelj programa Zelena akcija, kazao je da u Irskoj naprimjer postoji organizacija „Food claud” koja među ostalim prikuplja viškove hrane ili hranu pred istekom roka trajanja.

Doniranje hrane u Hrvatskoj je oslobođeno PDV-a 2015. godine no iz više razloga nije zaživjelo. Vjerovati je da ćemo taj model  ustaliti jer do 2030.Na razini Europske unije odlučeno je da će sve članice  morati prepoloviti količine bačene hrane. U Hrvatskoj to znači da će se sa sadašnjih 400.000 tona morati svesti na 200.000 tona.