Vlaški jezik: Zaštićena nematerijalna baština Hrvatske

U Šušnjevici je otvoren Interpretacijski centar „Vlaški puti" u kojem se može doznati o povijesti, tradiciji i kulturi toga kraja.

Naglasak je na istrorumunjskom, odnosno vlaškom jezik koji je zaštićen kao nematerijalna kulturna baština Hrvatske, s obzirom na to da je došlo do prekida prirodnog prijenosa s roditelja na djecu, ovaj je jezik postao iznimno ugrožen.

85-godišnja Silvana Štorligo jedna je od preostalih 50 govornika toga ugroženog jezika.

- Ponosna sam, dogle got moren ja ću govorit i meni je jako drago i ja san zahvalna da se neće zabit, govori Silvana.

Neće se zabit, odnosno zaboraviti, zahvaljujući Interpretacijskom centru otvorenom u staroj školi. Nazvan je Vlaški puti jer je društvena povijest  i kultura zajednice prikazana kroz kretanje stanovništva, od samog dolaska u ove krajeve do obavljanja svakodnevnih poslova.

- Imali smo intrigantnu priču o kontrabandu koja se odvijala 30-ih  godina prošlog stoljeća. Za vrijeme talijanske vladavine kada su ljudi iz ovih krajeva vidjeli priliku za dodatnu zaradu da bi mogli prehraniti svoju obitelj, naglašava Viviana Brkarić, autorica Interpretacijskog centra.

Tada su preko Učke u bescarinsku zonu na Kvarneru nosili na prodaju svoje poljoprivredne proizvode. A u ovakvim krletkama piliće i kokoši.

- Njimi ni bilo niš nosit 50 kila na ramenima s pipici i kokošami. Va 2,3 uri su užali prit u Lovran i Riku, rekao je Josip Bepo Glavina, Šušnjevica.

Sam je Centar vrijedan oko milijun i pol kuna. Otvoren je u sklopu projekta "Učka 360" ukupne vrijednosti oko 50 milijuna kuna, a koji još predviđa uređenje centra za posjetitelje na Poklonu te tri volontersko-informacijska centra.