Istraživanje: Može li meditacija pomoći da manje griješite

Ako ste zaboravni ili griješite u brzini nova studija sveučilišta Michigan, najveća do sada, otkrila je da vam meditacija može pomoći da smanjite sklonost pogreškama.

U okviru istraživanja, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Brain Sciences, proučavano je kako meditacija usmjerena na svijest o osjećajima, mislima i osjetima, dok se odvijaju u umu i tijelu, može promijeniti moždanu aktivnost na način koji sugerira pojačano prepoznavanje pogrešaka.

- Zanimanje ljudi za meditaciju i za osviještenost nadmašuje ono što znanost može dokazati u smislu učinaka i koristi meditacije. No za mene je bilo zadivljujuće što smo mogli vidjeti kako jedna seansa vođene meditacije može proizvesti promjene moždane aktivnosti kod osoba koje inače ne meditiraju - kaže Jeff Lin sa sveučilišta Michigan i koautor studije.

Otkriće sugerira da razni oblici meditacije mogu imati različite neurokognitivne učinke i Lin objašnjava da je malo istraživanja o tome kako meditacije utječu na sposobnost prepoznavanja pogrešaka.

- U nekim oblicima meditacije usmjerite se na jednu stvar, obično vaše disanje, no meditacija otvorenog promatranja nešto je drukčija. Ona nas vodi da se okrenemo unutrašnjosti i obraćamo pažnju na sve što se događa u našem tijelu i umu. Cilj je mirno sjediti i pozorno pratiti kako um putuje bez da obraćate pažnju na okolinu - kaže Lin.

Lin i njegov tim okupili su više od 200 ispitanika kako bi proučili kako meditacija otvorenog promatranja utječe na to kako ljudi uočavaju i odgovaraju na pogreške. Ispitanici koji nisu nikad prije meditirali vođeni su kroz 20-minutnu meditativnu vježbu dok su znanstvenici mjerili moždanu aktivnost elektroencefalografom ili EEG-om a potom su ispunjavali računalni test koji je bio osmišljen da testira reakciju na ometanje.

- EEG može mjeriti moždanu aktivnost na razini milisekundi pa imamo precizna mjerenja neuralne aktivnosti odmah nakon pogreški i možemo ih usporediti s aktivnostima koje su povezane s točnim odgovorima - kaže Lin i dodaje da je razlika signala koji pokazuje prepoznavanje pogreške bila veća kod skupine koja je meditirala u odnosu na kontrolnu skupinu.

Iako kod skupine koja je meditirala nije uočeno da je rezultat bio i napredak u obavljanju zadaća rezultati ovog istraživanja otvaraju prostor za proučavanje potencijala sustavne meditacije.

- Ti su rezultati snažan pokazatelj onoga što samo 20 minuta meditacije može učiniti da pojača sposobnost mozga da otkrije i obrati pažnju na pogreške - kaže drugi koautor studije Jason Moser.  - To kod nas pobuđuje uvjerenje u to što meditacija može stvarno učiniti za našu učinkovitost i dnevno funkcioniranje.

Lin kaže da je sljedeća faza istraživanja obuhvaćanje većeg kruga ispitanika, testiranje različitih oblika meditacije i utvrđivanje mogu li se promjene moždanih aktivnosti prevesti u promjene ponašanja uz dugoročno vježbanje.