21. studenog 1841. - Prva skupština Hrvatsko-slavonskog društva

Ilirski rodoljubi, koji su 1838. pod vodstvom Janka Draškovića osnovali u Zagrebu Ilirsku čitaonicu već su na svojim prvim sjednicama potaknuli i pitanja o poboljšanju gospodarstva.

Gajeve Ilirske narodne novine najavile su osnivanje društva čija će glavna zadaća biti podizanje općeg gospodarskog stanja i poboljšanje poljoprivrednih postupaka. Već 21. studenog 1841. održana je prva glavna skupština Hrvatsko-slavonskog društva na kojoj je za predsjednika izabran kasniji zagrebački nadbiskup i kardinal Juraj Haulik. Društvo je istaknulo nekoliko ciljeva od kojih i primjenu učinkovitijih metoda u obradi zemlje.

Na početku su pomagali imućnije zemljoposjednike - feudalce i svećenstvo. Seljacima su pristupili tek u kasnijim godinama. Osnivali su podružnice i izvan Zagreba te objavljivali popularna djela i glasilo List mesečni. List je za svoga dugogodišnjeg izlaženja često mijenjao nazive i urednike, među kojima su bili i Ljudevit Vukotinović i Bogoslav Šulek. Revolucija 1848. jedno je vrijeme prekinula rad Društva ali je dvije godine poslije on oživljen. Ubrzo su u Zagrebu, na mjestu današnjega Hrvatskog narodnog kazališta, u slikovitim paviljonima održali veliku gospodarsku izložbu.

Početkom 20. stoljeća Društvo je sve više vegetiralo, a potom se i ugasilo.  Od njega je ostao tek List mesečni koji kao poznato gospodarsko glasilo pod nazivom Gospodarski list izlazi i u naše vrijeme.