13. prosinca 1797. - Rođen Heinrich Heine

Najvažniji pjesnik njemačkog romantizma Heinrich Heine objavio je prve stihove u dvadesetoj godini, a kad mu je u tridesetoj tiskana Knjiga pjesama, kritika ju je ocijenila najvažnijim događajem u njemačkoj lirici poslije Goethea.

Rodio se 13. prosinca 1797. u imućnoj židovskoj obitelji u Frankfurtu na Majni. Kad je završio pravni fakultet u Bonnu, Heine je prešao je na protestantizam. Njegova raskošna pjesnička mašta ispjevala je na najljepši način legendu o rajnskoj nimfi, ljepotici-zavodnici Lorelaj. Nesretna mladenačka ljubav prema dvjema sestričnama obilježila je Heineovu ljubavnu poeziju. Mlade je oduševljavala i pjesma Azra, o divnoj Sultanovoj kćeri s učinkovitim završetkom: Od roda sam onih Azra, što umiru kada ljube. Pobunu protiv feudalno-aristokratskog i klerikalnog mentaliteta izrazio je u proznom djelu Slike s putovanja, kojim je i jezično obogatio njemačku prozu.

Oduševio se dvjema revolucijama, francuskom i njemačkom, a njihov neuspjeh doživio kao svoju propast i zapao u pesimizam. Zauvijek je napustio Njemačku i nastanio se u Parizu, gdje se trošio napornim novinarskim radom i dramatičnom političkom djelatnošću. Djela velikog Heinea završila su na lomači u doba nacizma.