Mjerač temperaturne stabilnosti krvne plazme najbolja inovacija

Već tradicionalno od 1995. godine Županija Primorsko-goranska potiče inovatore u njihovom radu te potkraj godine proglašava najbolje. Ove godine povjerenstvo za ocjenu inovacija izdvojilo je devet najboljih i njihove autore novčano nagradila.

Od devetero inovatora jedan je izumio grijače za automobilske gume, čime su u uvjetima leda i snijega lanci i zimske gume suvišni. Drugi je došao do postupka kompostiranja otpada u zatvorenom prostoru.

Najboljom inovacijom proglašen je mjerač temperaturne stabilnosti krvne plazme. A stabilna krv uskladištena je na -30°C.

- Skratili smo vrijeme zamrzavanja u principu i točno potvrdili koliko je potrebno samom haldnajku da u srcu plazem postigne temeperaturu koja je optimalna za pohranjivanje iste, objašnjava Dino Lenaz, autor prvonagrađene inovacije.

Primjenu u praksi pronaći će zasigurno i naprava za bojenje zakrivljenih cijevi. Do sada su se morale rezati na manje dijelove i bojiti.

Za nagrade odabranim inovatorima Županija je ove godine izdvojila ukupno 150.000 kuna.

Nadajmo se da će neke od njih zaživjeti u praksi.

Kada je o primorsko-goranskim inovatorima riječ, od 370 inovacija od 1995. do danas koje je sufinacirala županija, više od 270 ih je ušlo u upotrebu, koriste se u obrtima, radionicama, a 110 ih je dospjelo i na tržište. U poticanje inovatorstva Županija je u tom razdoblju odobrila 3,5 milijuna kuna.