Problem parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom

Nepropisno parkiranje na mjestima za invalide sve je češći problem. Dok se vozačima navodno žuri te žele biti što bliže svome cilju, zaboravljaju da tako oduzimaju mjesto teško pokretnim ljudima.
Obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, akcijama nadzora priključili su se prometni policajci u Varaždinu i Čakovcu.
Parkirališna mjesta za invalide na Trgu slobode kritična su točka u gradu najčešće se na njih neovlašteno parkiraju vozači koji nemaju potrebnu oznaku.
Na području Policijske uprave varaždinske nepropisno se parkira 1500 vozača godišnje, od čega trećina na parkiralištu za invalide. Kazna je 700 kuna.
- Najveći iznos kazni za nepropisno parkiranje može se dobiti upravo na mjestu kada je vozilo parkirano upravo na mjeru rezerviranom za osobe s invaliditetom, ističe Danijel Posavec, voditelj Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU varaždinske.
Zahvaljujući djelatnicima čakovečkog gradskog prometnog i komunalnog redarstva, koji svakodnevno nadziru javna parkirališta, a povremeno i ona uz trgovačke centre, prekršitelja je sve manje.
- Mi smo tijekom godine utvrdili oko 150 takvih prekršaja, kaže Ivan Sokač, načelnik PU međimurske.
U posljednja tri mjeseca gradsko redarstvo izreklo je šezdesetak opomena i 180 novčanih kazni, a novac usmjerilo na izradu dodatnih ploča za prometne znakove.
- Koje su postavljene na najfrekventnijim parkiralištima na području grada kod javnih ustanova, bolnica, škola, a isto tako i kod trgovačkih centara, objašnjava Ivica Pongrac, Grad Čakovec.
Sve to pridonijelo je većoj sigurnosti, ali i zadovoljstvu osoba s invaliditetom i njihove pratnje.
- Vozači su jako uviđavni, naviknuli su se na nas, mi smo jako dinamična grupa, šećemo svaki dan i znaju dok nas vide da moraju stati, kaže Goran Brlek, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec.