VIDEO: Novi prometni znakovi

Odnedavno je na snazi novi Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama u kojemu postoji nekoliko novih prometnih znakova.

Nove znakove, "Prometna nesreća", "Djeca na cesti", "Krivi smjer", "Nailazak na vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na cesti s više prometnih traka u jednom smjeru", "Zelena površina za pješake i bicikliste", "Obaveza paljenja kratkih svjetala", i "Park and Ride", u emisiji Dobro jutro, Hrvatska objasnio je dipl. ing. Damir Novak.