Peciva s likovima Krampusa i sv. Nikole

Na blagdan sv. Nikole pripremamo peciva s likovima Krampusa i sv. Nikole, pekarske proizvode koji su se tradicionalno pravili na Nikolinje.

Renata Kruhan je majstorica pekarstva, jedna od najpoznatijih osoba u pekarstvu regije.