15. prosinca 1899. - Radić izdaje list Dom

''Ovaj se list piše i izdaje za onaj naš hrvatski sviet, koji znade samo čitati, a nije učio nikakvih većih škola. To su ponajviše naši seljaci-težaci i seoski zanatnici i majstori, pa seoski trgovci.''

Tako je 15. prosinca 1899. Antun Radić pisao u uvodniku prvog broj polumjesečnih novina ''Dom''. Te su novine kojima je Antun, brat Stjepana Radića bio urednik i izdavač, imale neprocjenjivu ulogu u pripremama za osnivanje seljačke stranke u Hrvatskoj. 'Dom-list hrvatskom seljaku za razgovor i nauk' izlazio je u nekoliko stotina primjeraka, a zbog 16 stranica malog formata zvali su ga Domić.

Nadahnut ponajprije zamislima ruskih narodnjaka, Antun ga je gotovo u cijelosti ispunjavao svojim prilozima. 'Listu', kaže Radić, ''neće biti prva briga da javlja nesreće i strahote po svijetu, nego da pomalo otvara duševne oči našem seoskom čovjeku… Jer tko ne zna što drugi svijet misli i snuje, taj se ne zna ni vladati, pa dok drugi idu naprijed, on zaostaje, jer ne zna kud bi. Zato i seljaku treba list iz kojega će doznati što se u svijetu događa.''

I pored akademske naobrazbe, Antun Radić pisao je jezikom seljaka, gledao i tumačio pojave i ljude iz perspektive sela, što je bila novost u tadašnjem hrvatskom novinstvu. Još jedna novost bila je rubrika Glasovi iz naroda, u kojoj su se objavljivala pisma čitatelja-seljaka. Kako su novine išle od ruke do ruke, tako je broj čitatelja bio mnogostruko veći od broja pretplatnika.

Dom je izlazio do 1904., a odigrao je veliku ulogu ne samo u izobrazbi hrvatskog seljaštva nego i u njegovoj postupnoj politizaciji, što je bitno utjecalo na širenje socijalne osnovice hrvatskog nacionalnog pokreta. Godine 1904. braća Radić osnovala su Hrvatsku pučku seljačku stranku pa novine 'Dom', sada pod uredništvom Stjepana Radića, ubrzo postaju glasilo stranke. U međuratnom razdoblju list se više puta obustavljao i ponovno obnavljao pod novim naslovima i podnaslovima. Tijekom Drugoga svjetskog rata izlazio je u partizanima na Petrovoj gori pod naslovom Slobodni Dom. Zanimljivo je da se taj list ugasio tek 1963. godine.