26. prosinca 1771. - Umro Claude-Adrien Helvétius

Predstavnik francuske materijalističke prosvjetiteljske filozofije Claude Adrien Helvetius, umro je 26. prosinca 1771., u Parizu.

Helvetius je bio tipičan predstavnik prosvjetiteljstva, doba novovjeke povijesti kada je znanost proklamirala samo ljudski um vrhovnim načelom svijeta, ističući da jedino čovjek može o svemu rasuđivati i shodno tome donositi zaključke.  Francuski filozof Helvetius u svojim je razmatranjima polazio s takvih stanovišta. Najviše se bavio materijalističkom etikom unutar koje je dao neke postavke teorije morala u skladu s prosvjetiteljskim duhom. U svojem glavnom djelu O duhu izveo je zaključke kako su jedino interes i strast temelji cjelokupne ljudske djelatnosti. Temelj morala smjestio je u područje ljudskog samoljublja i egoizma, shvačajući ljudsko biće u prvom redu kao osjetilno i čuvstveno biće, koje spoznaje o svijetu prima putem svojih ćutila.

Rasprava O duhu izazvala je burne osude tako da se Helvetius, pod pritiskom javnog mnijenja formalno odrekao, dok napokon ta rasprava nije bila osuđena i javno spaljena godine 1759. U svojoj drugoj raspravi O čovjeku Helvetius se okrenuo problemu položaja čovjeka u društvu ističućii velik utjecaj odgoja.
Pa kako je smatrao tadašnje francusko društvo neprimjereno razvoju ljudske slobode, tim se gledištima približio ostalim francuskim filozofima prosvjetiteljima na koje su se pozivali i pokretači francuske revolucije.