21. prosinca 1954. - Osnovan Tehnički muzej

Tehnički muzej osnovan je 21. prosinca 1954.  O potrebi muzeja te vrste raspravljalo se još u devetnaestom stoljeću, pa je neko vrijeme u Zagrebu postojao Trgovačko – obrtnički muzej.
Za osnivanje današnjeg muzeja posebno se zauzimao sveučilišni profesor Božo Težak, uz pomoć gradonačelnika Većeslava Holjevca. Tehničkom muzeju dodijeljen je 1959. paviljon Zagrebačkog velesajma, koji je izgrađen 1949. To proširenje velesajma na drugu stranu Savske povjereno je arhitektu Marijanu Haberleu, koji je paviljon izveo u tad, neobičnom materijalu – drvu, u obliku obrnutog slova L. Kad se Velesajam preselio preko Save, prazni prostor imao je razne funkcije dok se nije izlobiralo da ga se dodijeli muzeju.
Trebalo ga je ustrojiti i prikupiti izložbenu građu. Prvi ravnatelj muzeja postao je Predrag Grdenić, a prvi postav za otvorenje 1963. priredio je arhitekt Emil Vičić. Novi muzej donirali su Prirodoslovno-matematički i Tehnički fakultet, Hrvatsko prirodoslovno društvo i drugi. No Tehnički muzej nije samo specijalizirani muzej tehnike, nego je osnovan po uzoru na svjetske znanstveno-tehničke muzeje.
Njegov zadatak nije samo pokazati povijest razvoja tehnike, nego i podučiti. Vrlo uspješno popularizira znanost i tehniku, što maketama, što originalima, reprodukcijom gravira, rekonstrukcijom, primjerice, rudnika, izvođenjem pokusa u kojima posjetitelj i sam može sudjelovati… Muzej ima i restauratorsku radionicu. Zbog dotrajalosti građevnog materijala, drva, moralo ga se sanirati, obnoviti, poboljšati. Osim stalnog postava, Tehnički muzej organizira razne izložbe i predavanja sve u svrhu svoje osnovne zadaće: popularizacije znanosti i tehnike.