Tajne kaštelanskih pličina

Na primjeru Kaštelanskog zaljeva Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade izradio je Studiju razvoja mjera povećanja održivosti morskih resursa i zaštite pomorske baštine Splitsko-dalmatinske županije. Studiju je financirala Županija, a znanstveno ju je poduprlo splitsko sveučilište.

Teglenica koju su ronioci 4. gardijske brigade pronašli kod otočića Barbarinca do ove studije nigdje nije bila zabilježena.

- Važno je da imamo neku evidenciju artefakata na dnu našeg mora zbog doprinosa razvoju budućeg pomorskog katastra. Važan je ujedno segment sigurnosti plovidbe ako se ti objekti nalaze u području koja mogu predstavljati opasnost za plovidbu, objasnio je prof. dr. sc. Josip Kasum sa Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti.

Samo na primjeru triju točaka u Kaštelanskom zaljevu jasna je važnost podvodne sigurnosti te koliko malo znamo što se sve pod morem nalazi.

- Recimo, neke zemlje u našem okruženju su samo u jednu godinu demontirale preko 600-700 takvih eksplozovnih naprava koje predstavljaju ugrozu u svakodnevnom našem najvažnijem resursu koji nosi preko 20% BDP-a, a to je more, rekao je dr. sc. Tonći Prodan, sa Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti.

Ronioci i znanstvenici, uz pregled pravne regulative i stanja pod morem, nude i prijedloge što dalje.

- Nadamo se da će ova studija potaknuti razmišljanje same županije da se te stvari rješavaju na taj način da se ili saniraju, miču, oslobode se pomorski promet i stvaramo još veće bonitete za razvoj turizma, rekao je Ćiro Zgrin, predsjednik RK veterana 4. gardijske brigade.

Studiju je s 80.000 kuna poduprla županija kao dio programa razvoja, zaštite i vrednovanja pomorske baštine.

- Započeli smo 2019., već imamo najavljeno i u proračunu 2020. Nešto više od milijun kuna podijeljeno je kroz taj program, rekla je Matea Dorčić, s Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Splitsko-dalmatinske županije.

Potopljena ribarica, podlokana obala, sve to je za vrijeme izrade studije uočeno u kašetalanskim pličinama. Na dubini od 2 do 5 metara. Dovoljna potvrda da nas čeka još puno rada na podvodnoj sigurnosti.