23. prosinca 1992. - Osnovana 7. gardijska brigada

Na temelju iskustava iz Domovinskog rata tijekom 1991. godine i nakon Sarajevskog primirja Hrvatska vojska osnivala je još četiri gardijske brigade kao udarne postrojbe za buduće oslobađanje Hrvatske.

Među tada osnovanim postrojbama 23. prosinca 1992. u Varaždinu je ustrojena 7. gardijska brigada, popularne Pume. Sedma gardijska brigada ustrojena je oko pripadnika 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi, a za prvog zapovjednika postavljen je dotadašnji zapovjednik bojne Ivan Korade

Odmah nakon osnutka dio brigade priključio se 1993. obrani karlovačkog bojišta, a drugi dio obrani zadarsko-šibenskog zaleđa. Ondje Pume vode žestoke borbe za oslobađanje sela Drače u operaciji Maslenica. Od kraja 1994. i tijekom 1995. Pume se izmjenjuju s 4. gardijskom brigadom u ratnim djelovanjima na livanjskom području i Dinari gdje osim obrambenih djelovanja znatno pomiču prve borbene crte osvajanjem važnih strateških visova na Dinari u operacijama Zima '94 i Skok 1. Na temelju Splitskog sporazuma u operaciji Ljeto 95 u energičnom naletu Pume razbijaju neprijateljsku obranu i zauzimaju Bosansko Grahovo. U ratnoj operaciji Oluja, zajedno s 4., 7. gardijska brigada započinje napad, a već sljedećeg dana u 10 sati oslobodila je okolicu i grad Knin te postavila hrvatsku zastavu na kninskoj tvrđavi.

Poslije oslobađanja Hrvatske 7. gardijska brigada jedan je od nositelja i operacije Maestral, na području Glamočkog polja, Mliništa i Drvara, te operacije Južni potez, na području Šipova i Mrkonjić Grada. Tijekom rata 7. gardijska brigada etablirala se kao jedna od najuspješnijih postrojbi Hrvatske vojske. U ratnim djelovanjima poginulo je 97 njezinih pripadnika, jedan je nestao, a više od 500 ih je ranjeno i ozlijeđeno. Preustrojem Oružanih snaga 7. gardijska brigada je 2003. formalno je ugašena.