Život od ribolova

Već jedanaest godina Mato Grgić sa sinom Antunom zarađuje loveći ribu na Dunavu. Svaki je izlazak neizvjestan zbog mogućih opasnosti tijekom ribarenja na najvećem europskom plovnom putu, a ni ulov nije zajamčen.

Mato Grgić
lovi ribu na Dunavu još od mladih dana. Danas najčešće sa sinom. Kako bi ulov bio što veći, ribari u malenom čiklu, i to od sumraka do zore, što nije ni lako ni neopasno.

- Dunav je jako opasna rijeka.I ako se ne poštuje bit ćete kažnjeni začas. Postoje jako veliki virovi,postoji brza voda gdje se ne možete zadržati nikakvim senkom. Nailaze veliki brodovi koji stvaraju velike valove, ističe Mato Grgić, Ribarski obrt "Linjak" Bijelo Brdo.

Ljeti uz velike vrućine i komarce morate biti hitri jer riba brzo ugiba. Zimi se slabo kreće, kao i kad je magla. Ponekad prijeti ploveći led, a tada je vrlo hladno pa nokti otpadaju. Srednjoškolac Antun katkad zbog škole ustaje u pet ujutro, no i tada je desna ruka ocu.

- Kad je hladnoća,kad je zima,kad su mokre ruke,kad vjetar puše po rukama hladnim tad je najteže,a ovo ovako dalje ide, objašnjava Antun Grgić, Ribarski obrt "Linjak" Bijelo Brdo.

Riječni ribarski obrti imaju budućnost, govori Mato Grgić, ali je riječno mnogo teže od morskog ribarenja. Želio bi da se tradicija ribarenja poveže s kontinentalnim turizmom i s gostima koje zanima riječni ribolov mrežama i vrškama.

Kad bi se napravile nekakve ribarske baze, gdje bi se znalo gdje su ribari, gdje stoje alati. Da ti turisti mogu doći vidjeti te alate. Pa napose i našu gastronomiju riječne ribe. Sigurno je svaki ribar stručnjak u pripremanju ribe, kaže Antun Grgić.

Ističe da je važno spoznati veću nutritivnu vrijednost bijele ribe koju treba znati samo dobro pripremiti.