Umro je poznati vukovarski muzeolog dr. Vlado Horvat

Nakon kratke bolesti u 90. godini u Zagrebu je umro istaknuti vukovarski muzeolog, povjesničar, znanstvenik i kroničar Vlado Horvat, priopćio je u ponedjeljak Gradski muzej Vukovar.

Bio je dugogodišnji ravnatelj Gradskog muzeja Vukovar, profesor na Pedagoškoj akademiji u Osijeku te savjetnik za znanost u Gospodarskoj komori Slavonije.

Vlado Horvat rodio se u Vukovaru 1930. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1954. godine diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Predavao je na vukovarskoj gimnaziji, bio i njezin direktor, a 1966. godine, na inicijativu drugoga glasovitog Vukovarca Antuna Bauera, dolazi u Gradski muzej u Vukovar, nakon čega je bio i njegov direktor.

Magistarski rad obranio je 1979. godine na zagrebačkome PMF-u na studiju informatike, arhivistike, bibliotekarstva i muzeologije.

Doktorirao je 1982. godine na Sveučilištu u Ljubljani i postao je prvi doktor muzeologije na području bivše Jugoslavije, a u zvanje višega znanstvenog suradnika izabran je 1985. godine.

Od 1986. do 1991. godine bio je savjetnik za znanost u Gospodarskoj komori Slavonije i Baranje u Osijeku, a umirovljen je 1992. godine.

Autor je mnogih stručnih radova s povijesnom i muzejskom tematikom, glavni i odgovorni urednik mnogih knjiga i publikacija, autor dviju monografija i koncepcija tadašnjega stalnog postava vukovarskoga i iločkog muzeja te autor koncepcija mnogih izložaba i popratnih kataloga.

Za svoj rad odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Dr. sc. Vlado Horvat umro je 20. prosinca u Zagrebu, a posljednji ispraćaj pokojnika bit će 27. prosinca na Krematoriju na Mirogoju.