24 siječnja 1822. - Rođen fra Grgo Martić

U trolistu bosanskohercegovačkih franjevaca i znamenitih književnika uz Matiju Divkovića i Ivana Franju Jukića posebno mjesto zauzima fra Grgo Martić, rođen 24. siječnja 1822. godine u Rastovači kraj Posušja u Hercegovini.

Posljednji veliki predstavnik svog zavičaja u ilirskom pokretu školovao se u kreševskom samostanu i Požegi, a studij filozofije pohađao je u Zagrebu i Stolnom Biogradu u Mađarskoj. Nosio je epitet jednog od najplodnijih pjesnika među franjevcima a svoje je radove objavljivao pod pseudonimom Ljubomir Martić Hercegovac. Kao župnik u Sarajevu, dušobrižnik i prosvjetitelj, godine 1856. postao je zastupnik franjevačke provincije za veze s turskim i konzularnim vlastima.

U maniri narodne deseteračke pjesme Grga Martić napisao je oko sto tisuća stihova o borbi protiv Turaka, pa je u književnoj javnosti nazivan hrvatskim Homerom. Nekad iznimno popularno, monumentalno epsko djelo Osvetnici danas je gotovo zaboravljeno. U tom golemom epu Martić je ispjevao etička načela kršćanske borbe protiv Turaka. Napisao je još Obranu Biograda 1877. u kojoj slavi Ivana Kapistrana. Memoarsko djelo "Zapamćenja" diktirao je u pero, a u njima opisuje zbivanja u Sarajevu nakon ulaska austrougarske vojske 1878. godine. Cenzurirana verzija tiskana je tek poslije njegove smrti.
Pred kraj života, uvrijeđen i razočaran potezima Beča prema Bosni i Hercegovini, Grgo Martić povukao se iz političkog i javnog života. Umro je u Kreševu 1905. godine.