Monografija Sveučilišta u Zagrebu

U 350 godina, od 1669. do danas, Sveučilište u Zagrebu mijenjalo je ime i ustroj, ali bilo je i ostalo, a bit će i dalje stožerna nacionalna institucija u području visokoga obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti, transfera tehnologije i znanja, društvenih djelatnosti.

Nadalje, čuvat će nacionalni identitet, hrvatski jezik i europske vrijednosti. U najdužem poglavlju govori se o fakultetima, sastavnicama Sveučilišta.

Važno poglavlje govori o povijesnom razvoju Sveučilišta u Zagrebu od osnutka do danas. Na njemu su radili povjesničari, a kronologiju posljednjih tridesetak godina obradila je urednica monografije.

Može se čitati i o razvoju disciplina i studija, što se sve od početaka do danas studiralo i od čega se sastoji znanstveno-istraživačka djelatnost na sastavnicama.

Zanimljivo je i poglavlje koje su pripremili povjesničari umjetnosti i arhitekti o arhitektonskoj baštini sveučilišta od današnje Gornjogradske gimnazije do najmodernijih zgrada sveučilišta.

Stotinjak autora ove monografije vjeruje da će ovo izdanje biti zanimljivo svakom studentu, istraživačima te povjesničarima pogotovo stoga što je ono bilo baza i za Sveučilišta u Osijeku, Rijeci i Splitu.