9. siječnja 2010. - Umro Jerko Bezić

Utjecajni hrvatski etnomuzikolog akademik Jerko Bezić umro je 9. siječnja 2010. u Zagrebu.

Plodnim znanstvenoistraživačkim i nastavnim radom pridonio je uzdizanju etnomuzikologije na razinu ugledne znanstvene discipline. Studij muzikologije završio je u Ljubljani, gdje je i doktorirao na temi Razvoj glagoljaškog pjevanja na zadarskom području. Bio je nastavnik u glazbenim školama, asistent u Institutu JAZU-a u Zadru, od 1964. znanstveni asistent, potom u Zagrebu suradnik i znanstveni savjetnik u Institutu za etnologiju i folkloristiku te predavač etnomuzikologije na Muzičkoj akademiji i Filozofskom fakultetu.

Proučavao je folklornu glazbu u Hrvatskoj i glazbu Hrvata izvan domovine. Skupio je opsežnu i vrijednu glazbeno-folklornu građu, a u mnogobrojnim znanstvenim radovima obradio je mnoštvo etnomuzikoloških tema. Među njima se izdvajaju kapitalne monografije folklorne glazbe Sinjske krajine, otoka Zlarina, Hvara, Brača i Šolte, Hrvatskog zagorja, Požeške kotline te Hrvata u austrijskome Gradišću te radovi o tradicijskom pučkom crkvenom pjevanju, posebno onom glagoljaškom u sjevernoj Dalmaciji.

Očuvanju i rekonstrukciji klapskog izričaja pridonio je i aktivnim sudjelovanjem u radu žirija čak dvadesetak festivala dalmatinskih klapa u Omišu. Za sve zasluge u očuvanju i popularizaciji hrvatske folklorno-glazbene baštine Hrvatsko muzikološko društvo dodijelilo je Jerku Beziću 2008. za životno djelo Nagradu Dragan Plamenac.