OB Zadar dobila vrijedni neuronavigacijski uređaj

Neurokirurški zahvati u Općoj bolnici u Zadru - ubuduće će se obavljati pomoću sofisticiranog uređaja, za čiju je nabavku zaslužno 25 donatora. Riječ je o neuronavigacijskom uređaju koji u današnje vrijeme predstavlja najviši standard u modernoj medicini.

- Za vrlo precizne operacije vi možete pomoću neuronavigacijskog uređaja točno u milimetar ići na patološki supstrat i na taj način smanjiti mogućnost oštećenja zdravog tkiva, objašnjava dr. Jaša Pavić.

- Nadamo se da ćemo uskoro moći kupiti i softver za operacije kralježnice čime bi upotpunili cijelu paletu usluge, dodaje neurolog dr. Rade Škarica.

Neuronavigacijski uređaj kupljen je novcem 25-orice donatora. Fizičke osobe, privredni subjekti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pokazale su društveno osjetljivo ponašanje te su izdvajanjem vlastitih sredstava pridonijeli kupnji uređaja za neuronavigaciju. Donacije su prikupljene putem Lige protiv raka Zadar. Ukupna vrijednost uređaja iznosi 1.280.000 kuna.