27. siječnja 1416. - Dubrovnik ukinuo ropstvo

Opći gospodarski razvoj u Europi, a osobito u južnim zemljama od 13. stoljeća nadalje, zahvatio je i Dubrovnik koji se uzdigao do moćne pomorske sile zahvaljujući razvijenoj trgovini i dobrosusjedskim odnosima.

Početkom 15. stoljeća, u vrijeme prodora Osmanlija, Dubrovnik je doživio najsnažniji politički, gospodarski i kulturni procvat. Taj procvat slijedili su i prosvijećeni zakoni kojima je dubrovačka vlada pokazivala iznimnu humanost u svim područjima života.

Najbolji dokaz tome je da je Dubrovnik 27. siječnja 1416. postao prva europska država koja je ukinula ropstvo. Arhivski spisi iz 13. i s početka 14. stoljeća često spominju raširenu trgovinu robljem u Dubrovniku. Vlastela i trgovci kupovali su robove na gradskom trgu i na ušću Neretve pa su ih prodavali u inozemstvu ili iskorištavali u vlastitu gospodarstvu. Robovska snaga bila je prijeko potrebna u obavljanju svih poslova.

Trgovina ljudima stoljećima je cvala i u svim europskim zemljama. U vrijeme procvata dubrovačkog gospodarstva potrebama grada više je odgovarala radna snaga ljudi koji su mogli slobodno raditi kao nadničari ili koje je dubrovačka vlastela postavljala na svoju zemlju. Tada je i trgovina robljem počela jenjavati, a godine 1416. je i zabranjena. Usporedbe radi spomenimo da je Engleska tek 1569., 150 godina poslije Dubrovnika, ukinula ropstvo, a Sjedinjene Američke Države to su učinile 1865., potkraj građanskog rata. U Brazilu je sramotna trgovina ljudima trajala sve do 1888. godine.