25. siječnja 2010. - Umro Ivan Prenđa

Zadarski nadbiskup Ivan Prenđa umro je 25. siječnja 2010. u 71. godini života u Zagrebu.

Bio je čovjek zadarskog kraja. Rodio se 1939. u Zemuniku Gornjem. U Zadru se zaredio te kao župnik služio upravo u onom kraju koji je bio najteže pogođen u kasnijim zbivanjima Domovinskog rata: Škabrnji, Nadinu i Smilčiću. Njegovo biskupsko geslo glasilo je Ljubiti Crkvu. Takav mu je bio i svećenički put. Od 1968. radi kao rektor , a poslije kao ravnatelj Nadbiskupskog sjemeništa Zmajević te profesor Pastorala na Visokoj bogoslovnoj školi u Zadru Od 1983.  kanonik je Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru.

Bio je član izdavačkog kolegija Glasa Koncila, a 1990. postaje nadbiskup koadjutor zadarski i generalni vikar Zadarske nadbiskupije. Ratna zbivanja u teško napadnutom zadarskom kraju nisu ga spriječila u daljnjem radu na izgrađivanju Crkve. S tadašnjim nadbiskupom Marijanom Oblakom , za vrijeme uzbuna i pod granatama, suosniva Visoku teološko katehetsku školu, te naposljetku, 2. veljače 1996., preuzima i službu Zadarskog nadbiskupa. Time samo proširuje opseg djelatnosti te postaje potpredsjednikom Hrvatske biskupske konferencije. Posmrtno, 2010. godine, dobiva nagradu Zadarske županije za životno djelo, kao duhovni i materijalni obnovitelj Zadarske nadbiskupije nakon Domovinskog rata.