4. veljače 1815. - Rođen Josip Juraj Strossmayer

… Ja se trsim i trsit ću se do groba svoga, što bolje mogu, Bogu i domovini se odužiti

Te je riječi zapisao Josip Juraj Strossmayer, đakovački biskup, pisac, političar i jedan od najvećih kulturnih mecena u hrvatskoj povijesti. Strossmayer se rodio 4. veljače 1815. u Osijeku. Već s 19 godina u Budimpešti je stekao doktorat filozofije a poslije i teologije. Za vrijeme školovanja pristao je uz ilirski pokret u Hrvatskoj. Na preporuku bana Josipa Jelačića 1849. imenovan je srijemsko-bosanskim biskupom sa sjedištem u Đakovu a svoj je program izrazio riječima „sve za vjeru i domovinu“ čemu je ostao dosljedan cijeli život.

Kao biskup Strossmayer je naslijedio golema imanja đakovačke biskupije čije je velike prihode iskoristio za mecenatske doprinose i darove na kulturnom i prosvjetnom polju s geslom prosvjetom k slobodi. Uz mnoge kulturne i znanstvene institucije, izgradio je katedralu u Đakovu, te zdušno pomogao u uspostavi i razvoju Jugoslavenske, a danas Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Toj je ustanovi darovao vrijednu zbirku starih majstora. Redovito je pomagao rad hrvatskih škola i knjižnica, a odigrao je i veliku ulogu u osnivanju zagrebačkog Sveučilišta 1874. godine.

Velika je Strossmayerova strast bila politika; trinaest je godina vodio Narodnu stranku, bio je zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Hrvatskog kraljevinskog odbora. Zastupao je federalizaciju Austrije i težio ujedinjenju južnih Slavena pod žezlom Habsburške Monarhije.

Sav je rad podredio jednom cilju – koristiti hrvatskoj domovini. Cijeli sam svoj život dao svome narodu. Koliko sam učinio dobra i što sam učinio, o tome neka sudi sam narod. Veliki biskup i mecena Josip Juraj Strossmayer umro je 1905. Njegovo ime danas nose mnoge hrvatske ulice i trgovi i sveučilište u rodnom mu Osijeku.