Dnevnim bolnicama smanjuju liste čekanja

Krajem prošlog mjeseca u Kliničkoj bolnici Dubrava otvorene su tri dnevne bolnice s modernom opremom i preuređenim prostorima koji osoblju i liječnicima omogućuje bolje uvjete rada, a pacijentima bolji zdravstveni standard.

Na ovaj su način smanjili i liste čekanja, povećali su broj pregledanih pacijenata, a i porastao je broj pregleda kolonoskopija i gastroskopija. I dok se prostor preuređivao uspjeli su održati broj pregleda kako je planirano. Smanjio se i broj hospitalizacija.

- Prakticirajući dnevnu bolnicu, da što više pacijenata obrađujemo tako da dolaze od doma i da se naprave pretrage i  određeni zahvati u bolnici, pa da opet idu doma i vraćaju se prema dogovorenom rasporedu, mi tako funkcioniramo zadnjih nekoliko godina. I mi tako zapravo za 20-30 posto godišnje povećavamo broj obrađenih pacijenata, čime se smanjuje potreba da se ti isti pacijenti hospitaliziraju, odnosno da leže u bolnici. S jedne strane, to je ušteda za zdravstveni sustav, s druge strane, to je draže pacijentima, kaže Ivica Grgurević, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu.Ovaj Zavod može se pohvaliti i brojnim uspjesima – referentni je to centar za bolesti žučnih vodova i odvodnog sustava gušterače i obrađuju najveći broj pacijenata u Hrvatskoj, oboljelih od navedenih bolesti. Uspostavili su i multidisciplinarni tim stručnjaka koji zajedničkim snagama odlučuje o liječenju pacijenata. Drugo, uveli su neke od najkompliciranijih dijagnostičkih metoda u liječenju jetre.

Bave se i bolestima crijeva gdje je veliki broj bolesnika, a prije godinu dana, nastavlja profesor Grgurević, osnovan je i tim za kolorektalni karcinom koji je u 2019. obradio 320 pacijenata, što je zapravo svaki 10. pacijent s kolorektalnim karcinomom. Od ukupnog broja pacijenata.Nove prostore i opremu dobio je i obnovljeni Zavod za jednodnevnu kirurgiju koji postoji već 6 godina i koji uvelike smanjuje i vrijeme čekanja pacijenata na određenu dijagnostiku i zahvat.

Svi operativni zahvati iz područja kirurgije obavljaju se u ovom Zavodu i tako smanjuju opterećenje na stacionarne krevete, a u planu je i proširenje obavljanja zahvata. Kroz šest godina postojanja ovog zavoda obrađeno je više od 4.000 pacijenata.