E-doniranje hrane

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organiziralo je stručne radionice za potencijalne donatore hrane. Pokrenuta je i elektronička platforma e-doniranje.

U Hrvatskoj na odlagalištima otpada godišnje završi gotovo 400 tisuća tona hrane, više od tisuću tona na dan. Previše i za mnogo bogatije zemlje od Hrvatske.

- Gotovo 33 posto proizvoda koji se bace je voće i povrće dok je oko 20 posto pekarskih proizvoda, poslije toga mliječnih proizvoda, ribe i mlijeka, rekao je predsjednik HGK Županijske komore Split Joze Tomaš.

Isti problem muči i sve druge članice Europske unije koja je do 2030. odlučila količine bačene hrane smanjiti za 50 posto. Dio je toga plana uspostava sustava doniranja hrane. U Hrvatskoj je tako Ministarstvo poljoprivrede pripremilo elektroničku platformu za brže i bolje povezivanje donatora i potencijalnih korisnika.

- Gdje donator može vrlo jednostavno prijaviti koje viškove hrane ima, a onda administrator sustava pronalazi adekvatnog posrednika koji tu hranu može zaprimiti, kazala je Marija Batinić Sermek iz Ministarstva poljoprivrede.

Na doniranje hrane ne plaća se više ni PDV, a novim propisima ukinuta su porezna ograničenja za hranu kojoj istječe rok trajanja.

- To smo sada ukinuli i porezna olakšica može se ostvariti do zadnjeg dana roka trajanja što je definitivno olakšanje za donatore. Omogućili smo i doniranje hrane nakon isteka 'najbolje upotrijebiti do datuma' - riječ je o hrani kao što su brašno, šećer, tjestenina, suhi keksi - sva ona hrana koja je savršeno sigurna za konzumaciju i nakon isteka roka dobra za konzumaciju i štetea je da se baca, rekla je Batinić Sermek.

Slijedi i medijska kampanja koja bi trebala pridonijeti racionalnijem pristupu nabavi, uporabi pa onda i gospodarenju viškovima kako ne bi završili u otpadu.

- Da se ljudi osvijeste koliko se hrane baca i koliki to ekološki i moralni otisak to ima u društvu, rekla je Batinić Sermek.

U pripremi je i osnivanje banke hrane ili slične institucije koja bi također trebala pridonijeti smanjenju proizvodnje otpada od hrane, a pomoći onima kojima je hrana manje dostupna.