Znate li što je to mareograf i da se u blizini nalazi jedan od najstarijih?

Prema NASA-inu istraživanju iz 1992. godine razina mora podigla se za sedam centimetara, a na nekim lokacijama za cijelih 30! Ako ništa ne poduzmemo, za 80 godina razina mora će se podići za još 65 centimetara. Već 90 godina razinu mora mjeri i Mareografska postaja u Bakru. 

Mehanički mareograf u Bakar je stigao još prije 91 godinu - od kada neumorno, izuzev u razdoblju drugog svjetskog rata - mjeri razinu mora. Ovako dugi vremenski niz mjerenja na jednoj lokaciji, preciznije u jednoj točki -  dragocjena je osnova za istraživanje klimatskih fluktuacija odnosno odstupanja, kolebanja, strujanja, povećanja i smanjivanja morske vode u odnosu na srednju razinu mora.

- To je definitivno jedna od naših velikih atrakcija. Nažalost nije dostupan za individualne posjetitelje. Međutim za grupe koje se najave u Turističku zajednicu mi im stojimo na raspolaganju organizirati vođenu turu sa svim pojašnjavanjima raznih pojmova i načina rada jednog od najstarijih mareografa, kaže direktorica TZa Bakar Sonja Jelušić.

S obzirom da se mareografska postaja u Bakru održala sve do danas - to je čini najstarijom u Hrvatskoj, i jednom od najstarijih u Sredozemlju. Edukacija stoga može početi za grupu srednjoškolaca Pomorske škole u Bakru koja je stigla u obilazak.

- Još su dva pored ovoga koji su u funkciji i koji šalju podatke preko modema, preko interneta u računalo, i sve skupa se komparira da bi se dobio najbolji podatak, najtočniji, objašnjava Luciano Keber iz Lučke kapetanije Bakar.

I kuriozitet za kraj ; Bakar je, saznajemo, optimalno mjesto ne samo za mjerenje razine mora, već i drugih visina:

- Evo, laički rečeno, s našeg bakarskog mareografa mjere se sve nadmorske visine, znači svi vrhovi planina, ali i dubina mora na Jadranu i u Hrvatskoj. Tako da je ovo zanimljivo mjesto i za planinare, ističe profesor u Pomorskoj školi u Bakru Bore Štrbac.

Riječ je o tzv. geodetskoj nuli - tradicionalnoj osnovi za geodetska mjerenja, odnosno za računanje visina na kopnu - koja se u Hrvatskoj oslanjaju na mareografe u Bakru, Rovinju, Splitu, Dubrovniku i Kopru.