VIDEO: I Dubrovnik svoju alku ima

Na gradskim uličnim igrama u Dubrovniku proteklog vikenda trčala se alka. Natjecanje kvartovskih ekipa u igrama koje su obilježile djetinjstvo starijih naraštaja - održavat će se idućih mjesec dana. Osim dobre zabave - organizatori time žele oživiti povijesnu jezgru.

Živjele igre! Živjeli građani!

Gradske ulične igre otvorila je alka - jer dubrovačka je starija i od sinjske. Trčala se ispred Kneževa dvora sve do potresa 1667.

- Rekviziti su se držali u Kneževu dvoru, postoje zapisi o odlukama Senata o nagradama u kontinuitetu igara 280 godina, govori Marko Giljača, organizator, udruga Divertimenat.

Nekad se trčalo 150 metara, od Sponze do Dvora - danas je trkalište kraće.

- Nije bilo teško, bilo je treme, bilo je odlično, adrenalin samo takav - opet bi, naglašava Tanja Perović, ekipa Roko.

Snage će odmjeriti  260 natjecatelja u 12 ekipa.

- Najbitnije je bit motiviran pa će se znat pobjednik, a svi smo motivirani, naglašava Srđan Obad, ekipa Zlatni potok.

Žele oživiti povijesnu jezgru, poučiti i potaknuti djecu da igraju stare igre kako bi se spasile od zaborava.

A to su nogomet, basket, graničar, žmurice, na puca i na frnja, crna kraljica, lastika, treseta.

- Možda upravo naše ulične igre vrate djecu na ulice, ističe Sebastian Vukosavić, ekipa Sveta Marija.

Jedini je uvjet da su natjecatelji stariji od 25 godina, pa uz dobru zabavu upala mišića nije isključena.