Splitski studenti organiziraju besplatne pripreme za maturu

Studenti diplomskih i preddiplomskih studija Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, a ujedno i članovi Fizikalnog društva Split - organiziraju pripreme za maturu iz fizike i matematike. Pripreme su za sve polaznike besplatne.

Pripreme će se održati od 07. ožujka do 18. travnja, u 18 termina u prostorijama PMF-a. Predavanja se sastoje od 2 dijela: teorijskog uvoda i rješavanja zadataka. Teorijskim uvodom će se obuhvatiti svi glavni pojmovi koje bi maturanti trebali znati prilikom polaganja mature, dok su zadaci prilagođeni zadacima s prošlih državnih matura.

Nastavne cjeline će se izvoditi 3 puta tjedno u 2 termina: ujutro i poslijepodne u trajanju od 2 školska sata, kako bi se prilagodili školskom rasporedu učenika koji će pohađati pripreme. Detaljan program je dostupan na web stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca.