Ulične mačke - problem Šibenika

Za zbrinjavanje napuštenih životinja Grad Šibenik na godinu izdvaja 200 tisuća kuna. Veći dio tog iznosa potroši se na pse u prihvatilištu. No ulične mačke nekontrolirano se množe i briga su svih građana. Stoga ljubitelji životinja upozoravaju na nužnost sustavne sterilizacije.

One mačke koje su preživjele zimu, za koji tjedan dobit će mlade. I tako nekoliko puta na godinu.

- Praktički možemo reći da se skoro cijelu godinu tjeraju i u tom periodu mačke mogu imati 2 ili čak 3 legla, rekao je Emil Ofner, veterinar u ambulanti "More".

Mnogi Šibenčani to dobro znaju. Brinu se koliko mogu, ali traže i kontrolu razmnožavanja. Sterilizacija je neophodna, to je znači prvo. Gradske službe lani su sterilizirale samo 12 mačaka! Priznaju - to nije dovoljno.

- Vjerojatno nije. Mi trenutno postupamo samo prema dojavama građana, ne idemo u samoinicijativne akcije skupljanja mačaka. Sama kastracija odnosno sterilizacija mačke košta 800 kuna plus PDV, rekao je Ante Nakić, v.d. pročelnika UO-a za komunalne djelatnosti Grada Šibenika.

Građani i udruge prođu jeftinije - jer sami dovode mačke. Plaćaju od 200 do 400 kuna. Svi se slažu da je nužna bolja suradnja.

- Taj problem će biti uvijek prisutan u većem ili manjem broju i da ga treba sustavno rješavati svake godine, predvidjeti nekakav trošak za rješavanje tog problema, dodao je Ofner.

Na tom je tragu i komunalna služba. Organizirat će - kažu, javnu tribinu i pozvati udruge. A to treba što prije - jer već s proljećem na ulicama će ugibati mnogobrojni novi mačići. Usto, i uredbe o kontroli razmnožavanja nalažu - da sve životinje koje nisu registrirane za uzgoj moraju biti uškopljene. Kako kućne, tako i ulične.