Zagrebačka skupština za hitnu isplatu novca za javne potrebe u kulturi

Nakon Vlade na apel nezavisne kulturne scene reagirala je i zagrebačka Gradska skupština koja je u četvrtak je na sjednici prihvatila zaključak Kluba nezavisnih zastupnika o hitnoj isplati sredstava za javne potrebe u kulturi te pokrivanje troškova najma i materijalnih troškova prostora za rad.

- Koronavirus ugrozio opstanak hrvatske nezavisne kulture
- Obuljen Koržinek: usvojene mjere za pomoć kulturnom sektoru

U zaključku stoji da Skupština od Gradskog ureda za kulturu i gradonačelnika Milana Bandića traži da u roku od deset dana isplati svim subjektima u kulturi sva preostala odobrena programska sredstva na Natječaju za javne potrebe u kulturi za prošlu godinu, a što je već trebalo biti učinjeno do kraja prošle godine.

Traži se da se javnim ustanovama u kulturi Grada Zagreba isplate sva sredstva za materijalne troškove za prošlu godinu.

Skupština od Gradskog ureda za kulturu i gradonačelnika Bandića traži da u roku od 20 dana od donošenja ovog zaključka, a u skladu s dosadašnjom višegodišnjom praksom, isplati svim nezavisnim subjektima 70 posto sredstava odobrenih na Natječaju za javne potrebe u kulturi za ovu godinu.

Ta su sredstva već trebala biti isplaćena, ali zbog kašnjenja s utvrđivanjem rezultata Natječaja to nije učinjeno, stoji u zaključku.

Od Gradskog ureda i gradonačelnika zahtijeva se i da javnim ustanovama u kulturi u roku od 20 dana od donošenja ovog zaključka isplate programska sredstava za prvi kvartal za 2020., kao i materijalni troškovi zaključno s ožujkom 2020., a što je već trebalo biti učinjeno.

Od gradskih ureda za kulturu te za upravljanje gradskom imovinom i gradonačelnika traži se i da Grad u sljedećih šest mjeseci, od 1. travnja do 1. listopada, preuzme na sebe pokrivanje svih troškova prostora kojima se koriste umjetničke organizacije i ostali subjekti neovisne kulture za obavljanje svoje djelatnosti u gradskoj kulturi.

Na taj način, ističe se u zaključku, te organizacije i pojedinci mogli bi podnijeti novonastalu situaciju i opstati, jer zbog situacije izazvane koronavirusom ne mogu zarađivati.

Gradska skupština od tih ureda i gradonačelnika traži i da Grad Zagreb u sljedećih dvanaest mjeseci, od 1. travnja ove do 1. travnja iduće godine, u cijelosti preuzme pokrivanje troškova najma svih gradskih prostora u kojima se izvode i održavaju programi nezavisnih subjekata u kulturi.


Obuljen Koržinek: usvojene mjere za pomoć kulturnom sektoru