5. svibnja 1949. - Osnovano Vijeće Europe

U palači Saint James u Londonu potpisan je 5. svibnja 1949. Statut kojim je osnovano Vijeće Europe. Statut je potpisalo deset zemalja: Belgija, Francuska, Luxemburg, Nizozemska, Velika Britanija, Irska, Italija, Danska, Norveška i Švedska.

Prva sjednica održana je u Strasbourgu, koji je postao i stalnim sjedištem Vijeća.
Odmah na početku donesena je i prva velika konvencija - Europska konvencija o ljudskim pravima, potpisana u Rimu 4. studenog 1950.

Vijeće Europe prva je međunarodna organizacija osnovana nakon Drugoga svjetskog rata, a njezine su glavne zadaće jačanje demokracije, ljudskih prava i vladavine zakona u zemljama članicama. Sastoji se od tri glavna tijela: Komiteta ministara, koji donosi odluke; Parlamentarne skupštine, savjetodavnog tijela, i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, sa zadatkom jačanja demokratskih ustanova na lokalnom planu.

Između 1949. i 1970. još je osam zemalja pristupilo Vijeću: Grčka, Island, Turska, Njemačka, Austrija, Cipar, Švicarska i Malta. U tom razdoblju organizacija je postupno ustanovljavala i razvijala svoj ustroj i glavna tijela. Prvo javno saslušanje Europskog suda za ljudska prava održano je 1960. Prva veća politička kriza u Vijeću nastala je 1967. vojnim pučem u Grčkoj, koja je ponovno primljena tek nakon pada diktature 1974.

U međuvremenu je, u ljetu iste godine, izbila Ciparska kriza. Dvije godine nakon mirne revolucije i okončanja četrdesetosmogodišnje Salazarističke diktature, Portugal je pristupio Vijeću 1976. Godinu dana kasnije, nakon smrti generala Franca, u Vijeće ulazi i Španjolska.

Pristupanjem Lichensteina, San Marina i Finske uglavnom je završena integracija zapadnoeuropskih država, a u međuvremenu je Vijeće Europe postavilo temelje za pristupanje zemalja srednje i istočne Europe.

Parlamentarna skupština Vijeća 1989. ustanovila je status gosta za te zemlje, ako su pristale potpisati završni dokumenat Helsinškog skupa o europskoj sigurnosti i suradnji te Konvenciju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima. Hrvatska je potpisala sporazum o primanju u Vijeće Europe 6. 11. 1996. godine.