11. svibnja 330. - Osnovan Carigrad

„Grad je ponos Grka, slovi kao bogat, a u stvarnosti je još bogatiji“, izjavio je neki francuski hodočasnik koji je 1147. posjetio Carigrad.

Taj veličanstveni grad na Bosporu osnovao je Konstantin Veliki na temeljima drevnoga grčkoga grada Bizantijuma i 11. svibnja 330. na hipodromu svečano ga posvetio kao Novi Rim i proglasio novom prijestolnicom Rimskog Carstva. Po Konstantinu se grad poslije prozvao Konstantinopol, a u Hrvata se od davnina uvriježilo ime Carigrad.

Osnutak toga grada označio je i početak bizantske ere. Rimska državnost, grčka kultura i kršćanska vjera bili su glavni izvori razvoja Bizanta. Grad je bio sjecište glavnih karavanskih putova iz Kine, Indije i Perzije, a uskim tjesnacima se u njegove luke slijevao sav pomorski promet između Sredozemnog i Crnog mora. Nova epoha u povijesti Carigrada počela je vladavinom Justinijana u 6. stoljeću.

Nakon što je skršio pobunu Nika, Justinijan je od grada počeo stvarati najveličanstveniju prijestolnicu na svijetu. U samo nekoliko godina podigao je mnogobrojne zgrade i široke gradske ulice načičkane javnim kupkama, forumima, bazilikama i komemorativnim stupovima. Najslavnija građevina koja i danas podsjeća na nekadašnji sjaj Bizanta, crkva je Svete Sofije ili Aja Sofija.

Ta znamenita crkva, carski dvor i hipodrom bili su najznamenitije zgrade srednjovjekovnog Carigrada. Grad je prošao i mnoge teške krize, kao primjerice 1204. kada je podlegao križarima i Mlečanima koji su ga do temelja opljačkali i silnim bogatstvima ukrasili svoje zapadne dvorove i crkve.

Povratak bizantske vlasti nije mu vratio nekadašnji sjaj ni političko značenje. Poslije dugotrajnog slabljenja Bizantskog Carstva, izjedanog unutarnjim krizama, Carigrad se 1453. našao na udaru turskog sultana Mehmeda Osvajača koji je 54 dana tukao grad topovima većim od svega dotad viđenoga. Naposljetku je osmanska vojska osvojila grad i zakonito, prema šerijatu, tri dana pljačkala bogatstvo Carigrada. Sultan je naposljetku zaustavio pljačkanje i otišao u crkvu Aju Sofiju gdje se pomolio. Pretvorio je kršćansku crkvu u džamiju i objavio: “Odsad je moja prijestolnica Istanbul“.