Kikići, Genijalci i Medenjaci: "Kad sve se ljulja"

Raspjevana i neumorna ekipa okupljena u zborovima Kikići, Kikići Rikići, Genijalci i Medenjaci i dalje stvara, rade iz svojih domova.

Snimili su ponovno glasovne i video snimke. Sve to uvrstili u jedan spot. 77 kikića ima jutros pjesmu za vas.