U teško oštećenu školu Bukovac učenici neće moći ni na jesen

U potresu prije više od mjesec dana teško je oštećena Osnovna škola Bukovac koju pohađa oko 650 učenika.  Iako se nastava trenutačno održava online izvjesno je da učenici ni najesen neće moći u zgradu škole jer je neupotrebljiva.

Zgrada škole na Bukovcu stara je 67 godina. Nekoliko se puta proširivala i obnavljala, a nakon potresa 22. ožujka više nije za upotrebu. Mnogi nosivi zidovi nemaju više nikakvu funkciju.

- Znači, kompletni zidovi su popucali. U slučaju sljedećeg potresa, zgrada bi se spojila, jednostavno. Popadali bi stropovi, govori Ilija Šola, građevinski inženjer.

Već znatno prije potresa izrađen je projekt detaljne obnove škole, što zapravo podrazumijeva rušenje većeg dijela i gradnju ispočetka. Lokacijska dozvola izdana je još 2007., a glavni projekt postoji od 2016-te.

- Mi smo 2015. godine riješili imovinsko-pravne odnose i uz pomoć Gradske četvrti se financirao projekt za rekonstrukciju i dogradnju nove škole, što bi zapravo uključivalo rušenje ovog starog dijela škole i gradnja novog dijela, naglašava Mirjana Boras, ravnateljica OŠ Bukovac.

Aktivno je i Vijeće roditelja, koje smatra da je besmisleno prolaziti mučnu proceduru i čekati donošenje Zakona o obnovi. Postoji gotov projekt prema kojem bi se trebalo postupiti, kažu. Više su se puta obraćali Gradskom uredu za obrazovanje. Odgovori odande nikada nisu stigli.

- Mi smo organizirali on-line peticiju koju nam je u 2 dana potpisalo preko 2500 osoba. Mi ćemo s tom peticijom krenuti dalje. Budući da imamo tako veliki broj ljudi koji nas podržavaju, to nam daje jednu obavezu i snagu da krenemo dalje s ovim našim projektom, govori Lovorka Pezo, predsjednica Vijeća roditelja.

Ova će se školska godina privesti kraju on-line, a od rujna će ovdašnja djeca gostovati u nekoj drugoj školi. Gdje? To se još ni približno ne zna.