24. svibnja 1543 - Umro Nikola Kopernik

U poljskome gradu Torunu 19. veljače 1473. godine rodio se Nikola (na poljskome: Mikolaj) Kopernik.

Taj veliki poljski astronom i znanstvenik smjestit će nebeska tijela na njihova stvarna mjesta. Naime do tada se vjerovalo da je Zemlja središte svemira, a sve planete, zvijezde i Sunce okreću se oko nje. Poslije te Ptolomejeve teorije, koju je podupirala i Crkva, pojavit će se glasovito revolucionarno djelo De revolutionibus orbium coelestium Nikole Kopernika, koje će teoretski protumačiti gibanja nebeskih tijela i jednom zauvijek srušiti naivni geocentrični sustav. 

Školovao se u Krakowu, Bologni i Rimu, poslije čega je postavljen za kanonika u Fromborku. Kao učenik i student zaokupljen je astronomskim problemima i oduševljava se idejom Heraklita i Aristarha da se Zemlja okreće. Poslije će u Fromborku izgraditi opservatorij. Kada je napokon uvidio da se red u svemiru ne može uspostaviti ako se u njegovo središte stavi Zemlja, počinje stvarati novu sliku svijeta. 

Kopernik u središte našeg sustava stavlja Sunce, oko kojeg se u kružnim putanjama kreću svi ostali planeti. Dnevnu vrtnju nebeskog svoda objašnjava okretanjem Zemlje oko osi, a pojavu godišnjega doba okretanjem Zemlje oko Sunca. Pojava petlji u putanjama planeta sada je jednostavno objašnjena gibanjem Zemlje, a zahvaljujući veličinama tih petlji Kopernik je odredio i udaljenost planeta od Sunca. Nepokretnost zvijezda ispravno je protumačio njihovom golemom udaljenošću od Zemlje i Sunca. 

Kopernikova teorija revolucionarno je promijenila čovjekova shvaćanja i stvorila pretpostavke za velika Keplerova i Newtonova otkrića. Međutim Crkva je shvatila heliocentričnu teoriju kao težak udarac pa su njegova djela proglašena heretičkim i zabranjena, a Kopernikovi sljedbenici proganjani. 

Crkveni dogmatičari dugo su odolijevali naletu novih spoznaja, ali istina se nije mogla niti spaliti niti sakriti: godine 1757., više od dva stoljeća poslije smrti Nikole Kopernika, Sveta Stolica proglasila je da su znanstveni dokazi da je Sunce središte planetarnog sustava neoborivi te je odobrila Kopernikova djela.